Over MUSA

 

Waarom hebben jullie gekozen voor de naam MUSA?

MUSA is de afkorting voor Muslim University Students of Amsterdam. Het bestuur heeft een aantal mogelijke namen opgesteld en die namen vervolgens voorgelegd aan de leden. Zij hebben toen gekozen voor MUSA. Er is bewust gekozen voor een Engelse naam om aan te geven dat wij er als vereniging ook zijn voor internationale studenten. Daarnaast komt Musa (ook wel bekend als Mozes) in elke monotheïstische godsdienst voor als profeet, waardoor we ook voor verbinding proberen te zorgen tussen verschillende godsdiensten.


MUSA profileert zich als studentenvereniging aan de UvA, zijn andere studenten ook welkom?

Jazeker. Iedereen is welkom als lid (ook niet-studenten) en op onze evenementen.


Waar kan ik meer lezen over MUSA?

https://www.folia.nl/actueel/136542/nieuwe-islamitische-studentenvereniging-wil-alle-uva-studenten-verenigen


Er zijn meerdere islamitische studentenverenigingen in Nederland, waarom nog een nieuwe oprichten in plaats van aansluiten bij reeds bestaande verenigingen?

Op de Universiteit van Amsterdam is er nog geen initiatief zoals MUSA. Wij vinden het belangrijk om als studenten van de UvA een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de studententijd van onze medestudenten en zodoende is MUSA ontstaan. Daarnaast hebben we gemerkt dat studenten niet altijd aansluiting vinden bij reeds bestaande verenigingen. Om een inclusieve omgeving op de UvA te realiseren, is het belangrijk dat elke student het gevoel heeft een stem te hebben binnen de universiteit.


Jullie zijn nu bezig met leden werven voor MUSA, maar waarom zou ik lid worden?

Als lid van MUSA kun je verwachten dat wij als bestuur ons best doen om onze leden een stem binnen de UvA te geven. Zo staan we onder andere voor de belangenvertegenwoordiging voor islamitische studenten, maar staat de verbinding tussen moslimstudenten en niet-moslimstudenten centraal. We willen graag dat elke student zich thuis voelt op de UvA en willen samen met onze leden zorgen voor een inclusieve omgeving. Dit willen we bereiken door diverse activiteiten en evenementen te organiseren. Welke evenementen en activiteiten dit zijn kun je hieronder lezen!


Hoe ziet de planning voor komend academisch jaar er uit? Wat kunnen we van MUSA verwachten?

Voor komend academisch jaar staan er verschillende activiteiten gepland die betrekking hebben op meerdere vlakken. Zo zullen we activiteiten organiseren die gericht zijn op het betreden van de arbeidsmarkt, gericht op zowel persoonlijke als religieuze ontwikkeling, maar ook praktische vaardigheden (denk hierbij aan EHBO-cursus).


Waarom zou ik mij als niet-moslim aanmelden als lid van MUSA?

MUSA vindt verbinding tussen studenten onderling erg belangrijk. Door als niet-moslim lid te worden van MUSA kun jij hier ook een bijdrage aan leveren. Daarnaast is dit een kans om als niet-moslim meer kennis op te doen over de islam, voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. Verder organiseren wij ook activiteiten die niet religieus geïnspireerd zijn, zoals trainingen voor young professionals en EHBO-trainingen.


De grondslag van MUSA is islamitisch, betekent dit dat alle activiteiten religieus geïnspireerd zijn?

Nee, niet alle activiteiten zijn religieus geïnspireerd. Zo zijn we van plan om komend studiejaar onder andere workshops met betrekking tot het betreden van de arbeidsmarkt te organiseren voor young professionals. Denk hierbij aan cursussen hoe je jezelf leert presenteren, maar ook het belang van het bewaren van authenticiteit. Verder zullen wij aandacht besteden aan de verkiezingen in 2021 door een debat voorafgaande de verkiezingen te organiseren en willen wij ons aan het begin van het studiejaar bezighouden met het motiveren van studenten en tips bespreken voor studiesucces. Daarnaast zullen wij ook wat meer praktische cursussen organiseren, zoals een EHBO-training en een kalligrafieworkshop.


Hoeveel bedraagt de jaarcontributie als lid van MUSA?

Onze contributie bedraagt €10 per jaar, exclusief 65 eurocent administratiekosten.


Als ik lid word bij MUSA in hoeverre wordt mijn privacy dan gewaarborgd?

De persoonsgegevens van onze leden zijn alleen beschikbaar voor het bestuur. Wij houden als bestuur uiteraard rekening met de AVG en gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze leden.