Totstandkoming

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren wijzen er steevast op dat Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond, zich in mindere mate bezighouden met hun etnische achtergrond, maar in toenemende mate vastklampen aan hun religieuze identiteit. Tegelijkertijd is de aanwezigheid van moslimstudenten aan hogescholen en universiteiten exponentieel gegroeid in de laatste decennia. Deze factoren bij elkaar opgeteld, scheppen de groeiende behoefte aan islamitische studentenverenigingen, waarin academische ontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid worden gecombineerd met religieuze ontwikkeling. Geleidelijk verschenen de eerste studentenverenigingen op islamitische grondslag in het academische landschap en ontstond drie jaar geleden zelfs een overkoepelende organisatie die in staat is de belangen van moslimstudenten op nationaal niveau te behartigen.
De Universiteit van Amsterdam bleef echter eenzaam achter op deze ontwikkeling, waardoor op 18 januari 2020 een aantal moslimstudenten besloten het heft in eigen handen te nemen door een oproep te doen naar andere studenten en de draagvlak te peilen voor een studentenvereniging op islamitische grondslag. Met succes bleek. Tientallen studenten sloten zich aan en zodoende ontstonden de eerste bijeenkomsten en vergaderingen. Nadat kort later een bestuur werd geïnstalleerd, werd op 11 maart 2020 Muslim University Students of Amsterdam bij notariële akte opgericht.


Missie en visie

Het creëren van een inclusieve academische omgeving waarin alle (moslim)studenten zich thuis voelen, terwijl zij hun religieuze identiteit versterken en zich op academisch vlak ontplooien.

  • het vertegenwoordigen van (moslim)studenten aan de Universiteit van Amsterdam;
  • het behartigen van de belangen van (moslim)studenten aan de Universiteit van Amsterdam;
  • het stimuleren van de participatie en binding van (moslim)studenten aan de Universiteit van Amsterdam;
  • het bevorderen van de sociale, academische en religieuze ontwikkeling van (moslim)studenten;
  • het normaliseren van het beeld van de Islam in de academische wereld;
  • het versterken van de kennispositie met betrekking tot het islamitische geloof;
  • het zorgen voor meer verbinding en cohesie tussen moslimstudenten en niet-moslimstudenten;
  • het organiseren van activiteiten zoals workshops, lezingen, trainingen, discussieavonden, conferenties, sportactiviteiten, excursies en liefdadigheidsactiviteiten;
  • het bevorderen van de arbeidsoriëntatie van (moslim)studenten aan de Universiteit van Amsterdam door onder andere het bezoeken van potentiële werkgevers, het uitnodigen van gastsprekers uit de arbeidsmarkt en het organiseren van de hiervoor genoemde activiteiten;
  • het bevorderen van de participatie van internationale (moslim)studenten aan de Universiteit van Amsterdam.

Grondslag en waarden


Muslim University Students of Amsterdam is een islamitische en daarmee geen culturele of etnische, maar religieuze, studentenvereniging. Uit de islamitische identiteit van de vereniging vloeit voort dat de vereniging toegankelijk en transparant van karakter is en dat binnen de vereniging wordt gestreefd naar etnische diversiteit. De vereniging heeft als een van de kernwaarden interne democratie met als doel de studentenvereniging in bestuurlijke zin gezond te houden alsook de volledige ledenparticipatie te bewerkstelligen om zodoende een breed gedragen koers te kunnen varen.

وَالَّذينَ استَجابوا لِرَبِّهِم وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمرُهُم شورىٰ بَينَهُم وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفِقونَ

‘En voor degenen die naar hun Heer luisteren en hun gebeden houden en wier manier van handelen een zaak van wederzijds overleg is en voor degenen die geven van hetgeen waarmee Wij hen hebben voorzien;’
(As-Shura 42:38 Qur’an)

 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

‘O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw, en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen.’
(Al-Hujuraat 49:13 Qur’an)


De grondslag van de vereniging belichaamt de academische waarden waar de vereniging voor staat alsmede de compatibiliteit van Islam en wetenschap. De vereniging beschouwt de Islam als een verrijking voor de academie en de Qur’an en de Soennah als een eeuwige drijfveer en oneindige inspiratiebron voor academische en sociale ontwikkeling. Het opdoen van kennis is een hoge religieuze plicht, zoals overgeleverd door de profeet Mohammed(vzmh) “Het vergaren van kennis is een plicht voor iedere moslim.” (Moeslim).

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“… Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen. En Allah is Alwetend, Alwijs.”
(Al- Mujadilah 58:11)


Hiermee vormt de vereniging de ideale ontmoetingsplek om een netwerk op te bouwen, door hoogopgeleide (moslim)studenten bij elkaar te brengen en hun ideeën met elkaar uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaars expertises in te zetten om zodoende gezamenlijk academische, religieuze en persoonlijke ontplooiing te verwezenlijken. Onze vereniging is echter niet enkel toegankelijk voor of gericht op moslimstudenten, maar komt ook op voor de belangen van studenten in het algemeen, ongeacht religie. Aan het lidmaatschap worden dan ook geen discriminerende voorwaarden gesteld en het bezoeken van onze evenementen is open voor iedereen.

Downloadlink statuten:

Statuten van Muslim University Students of Amsterdam (511 downloads)